1941. szeptember 26-án született Budapesten. Apja részvénytársasági igazgató, anyja háztartásbeli.
Iskoláit 1946-ban kezdte a Budapesti Bencés Rend Iskolájában. A Budapesti Vörösmarty
Gimnáziumban érettségizett. Később litográfiát tanult. A szegedi bölcsészkaron szerzett diplomát.
Magyar nyelv és irodalom bölcsészkar. Bölcsészdoktor diploma. Filozófia – esztétika diploma.
Egy idő után áttért a gazdaságpolitikára, majd később a történelemkutatáshoz került.
Különböző felsőoktatási intézetekben (ELTE, Műszaki Egyetem, Iparművészeti Főiskola) előadásokat
tartott docens, később professzori státuszban.
Kelettől, Nagy-Britanniáig és Ausztráliáig különböző díjakat kapott.
Tagja a Magyar Írószövetségnek, a Magyar Újságírók Közösségének.
Önálló kötetei, publikációi sorát lehetne felsorolni.
Jó humorú és jó tollú esztéta, villámkezű kritikus. Igaz, tisztaszívű MAGYAREMBER!