Érettségi után , családi tragédia miatt lekerült rólam édesanyám óvó keze! Ettől kezdve én magam lettem sorsom kovácsa! Katona lettem, méghozzá a legbékésebb műszaki – a köznyelvben utász – szakon. Egyetemi- majd mester- végül posztgraduális képzés következett néhány éves megszakításokkal.
   Beosztásaim követték a ranglétrát az első tiszti beosztástól a szakágban elérhető legmagasabbig , a hadsereg műszaki főnökig. 
   Szakmai előre jutásomat rendfokozati előléptetéselmet /hadnagytól ezredesig/ sok-sok kitüntetéssel elismert munkámmal értem el! 
   Talán legismertebb tevékenységem a dél-szláv válság utáni béke- teremtés és – fenntartás érdekében végzett több mint hat éves munkám a Magyar Műszaki Kontingens létrehozása, irányítása, vezetése volt! 
Több mint 6 év ,után közel 3000 fős váltott létszámmal hősi halott nélkül tértünk haza!
    Ekkor kaptam meg Gönc Árpádtól a Magyar Köztársasági Érdemrend-et.
    Nem részletezve így mutatkozhatok be:
                                                                                                            Lovag Tián József                                                                                                               a Magyar Köztársasági Érdemrenddel kitüntetett utászezredes
                                                                                                  ex. Hadsereg Műszaki Főnök